Personvern

På disse sidene finner du informasjon som er viktig for deg i rollen som tillitsvalgt ved behandling av personopplysninger.
Veileder for tillitsvalgte ved behandling av personopplysninger
Juristforbundet er opptatt av å behandle medlemmenes personopplysninger på en sikker og trygg måte. I Juristforbundet lagres og...
Hva er personvern og personopplysninger?
Se våre tre videosnutter om personvern og personopplysninger, og hvordan du skal behandle dem.
Rollen som personvernombud
Mange bedrifter og organisasjoner behandler daglig store mengder personopplysninger. Disse virksomhetene kan være lovpålagt å o...