Verv en jusstudent

For hvert nye studentmedlem du verver, mottar du et Universalgavekort på kr. 300. Kampanjen gjelder for studentmedlemmer i hele mars.

Be den du verver om å krysse av for "jeg er vervet" og notere ditt navn under "ververs navn".

Innmeldingsskjemaet finner du her

 

Hva kan du friste nye medlemmer med?