Verv en jusstudent

For hvert nye studentmedlem du verver, mottar du gavekort på to kinobilletter. Kampanjen gjelder for studentmedlemmer ut oktober.

Be den du verver om å krysse av for "jeg er vervet" og notere ditt navn under "ververs navn".

Innmeldingsskjemaet finner du her

 

Hva kan du friste nye medlemmer med?