Studentkontingent

Betaling av kontingent

Prisen for studentmedlemskap er 150 kroner per halvår. Kontingent for 2018 betales i januar 2018.

Studentmedlemskapet har en rabatt på over 90 % av ordinært medlemskap. Ditt første år i arbeid betaler du halv ordinær kontingent.

En del av fellskapet

Som medlem er du en del av Norges største fellesskap for jurister, advokater, dommere og jusstudenter. Juristforbundet har over 21 000 medlemmer! Vi jobber for at du som jusstudent og fremtidig jurist skal få best mulig arbeidsvilkår, bidrar i lønnsforhandlinger, tilbyr relevante arrangementer og nettverksmuligheter og mange andre fordeler både for deg som enkeltperson og for jurister i Norge. Din kontingent bidrar til at vi kan gjøre en best mulig jobb for juristfellesskapet.

Spørsmål om medlemskapet eller kontingenten?

Har du spørsmål, ta kontakt på medlem@juristforbundet.no eller 40 00 24 25.