Seksjonsstyret

Vet du hvem som representerer deg i Juristforbundet? Studentstyret er dine tillitsvalgte. Her forteller de om studievalget og om hvorfor de har valgt å engasjere seg i Juristforbundet – Student.

Pascual Strømsnæs, leder 

Studerer ved Universitetet i Bergen, 3. avdeling, kommer fra Bergen.
Jeg valgte å studere juss av to grunner. For det første fordi de grunnleggende arbeidsverktøyene til en jurist. Språket, kritisk refleksjon og problemløsning har alltid vært sysler jeg har likt veldig godt.

For det andre har jeg et brennende samfunnsengasjement, både lokalt og internasjonalt. Juristutdannelsen gir den samfunnsengasjerte innsikt, forståelse og mulighet til å gjøre verden litt, eller mye, bedre.

Jeg ble medlem i Juristforbundet–Student fordi jeg er opptatt av jusstudentenes hverdag. Denne “hverdagen” er vår arbeidshverdag i 5 år, hvor summen av vårt studieunivers er arbeidsmiljøet vårt. Jeg mener at gode jurister skapes i et godt arbeidsmiljø. Derfor vil jeg jobbe for at Juristforbundet–Student fortsatt skal være en selvfølge å bli medlem av i studietiden, og bidra til en smidig overgang til arbeidslivet.

Sofie Otneim Foshaug, styremedlem

Studerer ved Norges arktiske universitet, 3. avdeling, kommer fra Narvik. Da jeg bestemte meg for å satse på jusstudiene var en av hovedgrunnene for valget at dette studiet åpnet flere dører enn det stengte. Med en master i rettsvitenskap har man et mangfold av arbeidsmuligheter i yrkeslivet og en spennende arbeidshverdag. Studiene så langt har bare bekreftet det bildet jeg hadde av jusstudiet før jeg startet.

Det var litt tilfeldig at jeg ble med i styret for Juristforbundet–Student. Men jeg hadde veldig lyst til å engasjere meg studentpolitisk, og Juristforbundet–Student byr på gode muligheter for nettopp dette. Jeg ønsker å være med på å bidra til at studiehverdagen blir bedre og at overgangen fra studenthverdag til arbeidslivet blir så god som mulig.

Helene Wulfsberg, styremedlem

Studerer ved Universitetet i Oslo, 5. avdeling, kommer fra Bærum. Jeg ønsker å bli jurist fordi jeg er opptatt av menneskerettigheter og rettssikkerhet. Jeg håper på å kunne bruke jussen til å utgjøre en forskjell for andre.

Grunnen til at jeg ble med i Juristforbundet–Student, er at jeg er opptatt av at jusstudentene skal ha en best mulig studiehverdag og overgang til karrierelivet. Juristforbundet har et stort tilbud til studenter som jeg har lyst til å bidra til at flere får ta del i. Vervet er også en spennende mulighet til å knytte kontakt med både jusstudenter og jurister.

Kristoffer Kingsrød, styremedlem

Studerer ved Universitetet i Stavanger, 2. avdeling. Kommer fra Fredrikstad. Jeg bestemte meg allerede i 8. klasse for at det var advokat jeg ønsket å bli. Helt siden den gang har jeg jobbet målrettet mot jusstudiet, og det å nå ha mulighet til å kunne påvirke alle jusstudenters hverdag er utrolig gøy og givende.

Grunnen til at jeg ville være med i Juristforbundets studentseksjon er fordi jeg mener den viktigste erfaringen gjennom studiet er den du får ved å engasjere deg som student, fremfor kun å sitte på lesesalen og bli ekspert på det teoretiske. Å kunne ta ordet i møter, lære forhandlingsteknikker og fra tidlig av skape et nettverk i næringslivet er gull verdt.

Jeg er også leder for bachelorstudentene ved de andre bachelorstudiene i landet. Her jobber vi for et tettere samarbeid med de juridiske fakultetene, og en studiehverdag mest mulig lik den du finner på masternivå. Bachelorutvalget er derfor et viktig organ, og sammen med det nye styret i studentseksjonen tror jeg vi vil få et meget godt samarbeid det neste året.

Matias von der Lippe Sjursæther

Studerer ved Universitetet i Bergen, 3. avdeling, kommer fra Bergen. Mormor anbefalte meg å begynne på jussen siden jeg var flink til å skrive og opptatt av samfunnet rundt meg. Jeg pleier å høre på mormor, og derfor studerer jeg nå juss. I løpet av studietiden har jeg bare blitt mer og mer interessert i faget, og er virkelig fornøyd med valget. At alle nyhetssaker har et juridisk aspekt ved seg er noe av det som gjør jussfaget så spennende.

Noe av det jeg synes er kulest med styrevervet i Juristforbundet – student er at jeg får lære hvordan organisasjons- og fagforbundsarbeid fungerer, samtidig som jeg jobber med saker som påvirker min og mine venners studiehverdag. Det å bli kjent med studenter fra de andre juridiske fakultetene er også en veldig kjekk bivirkning.

Marie Bakke, styremedlem 

Studerer ved Universitetet i Oslo, 5. avdeling, kommer fra Oslo. Rettsvitenskap appellerte til meg fordi jeg er interessert i hva som skjer i samfunnet. Jeg setter pris på yrkesmulighetene utdanningen gir, og håper på en hverdag hvor jeg kan gjøre en forskjell for andre. Jeg valgte å engasjere meg i Juristforbundet–Student fordi forbundet fremstår som en ambisiøs fagforening der studentstyremedlemmene blir lyttet til. Jeg ser frem til å få bidra i arbeidet i forbundet og til å bli enda bedre kjent med de andre studenttillitsvalgte.

Miriam Landsem Ekhorn

Studerer ved Norges arktiske universitet, 3.avdeling. Kommer fra Jeg begynte å studere juss, som så mange andre, fordi jeg ønsker å jobbe for blant annet rettferdighet og likeverd. I tillegg ønsket jeg et studie som ville gi meg best mulig valgmulighet i etterkant. Jusstudiet er, og forblir, et studie med et hav av muligheter etter endt studietid.

Jeg ble med i Juristforbundet–Student fordi jeg ønsket å engasjere meg i studentpolitikken utover bare mitt eget studiested. Tanken min om rettferdighet og likeverd, gjorde at jeg ønsket et verv med mulighet for å jobbe for akkurat dette, men i studiesammenheng. Jeg ønsker at alle jusstudenter skal uteksamineres med de samme mulighetene i etterkant. Som et så stort nasjonalt forbund, fremsto Juristforbundet–Student som det beste valget.