Inkluderings- og mangfoldsutvalget

Leder:
Hallvard Øren
Fylkesmannen i Oslo og Viken - Oslo