Juristforbundets Fagutvalg - Strafferett og Straffeprosess

Styremedlemmer:
Ingvild Bruce
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Lene Knapstad
Advokat Lene Knapstad AS