Fagutvalget for sivilprosess og voldgift

Styremedlemmer:
Joakim Bakke-Nielsen
IBF Legal Advokatfirma AS
Oslo byfogdembete
Marie Nesvik
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo
Berit Solseth
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Trondheim
Finn Eirik Winther
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS