JF-D Fagutvalg for privatrett

Fagutvalget for privatrett har konsentrert seg om å avgi høringsuttalelser for lovforslag på vegne av Den norske Dommerforening i utvalgte saker på privatrettens område.
Leder:
Leif Georg Villars-Dahl
Oslo byfogdembete
Styremedlemmer:
Tove Merete Voldbæk
Oslo byfogdembete
Torstein Frantzen
Gulating lagmannsrett