Fagutvalg for privatrett - JF-D

Fagutvalget for privatrett har konsentrert seg om å avgi høringsuttalelser for lovforslag på vegne av Den norske Dommerforening i utvalgte saker på privatrettens område.
Styremedlemmer:
Tove Merete Voldbæk
Oslo byfogdembete
Torstein Frantzen
Gulating lagmannsrett