Fagutvalget for etikk - JF-D

Utvalget fungerer på forespørsel eller etter eget initiativ som rådgiver i dommeretiske spørsmål. Medlemmene vil delta i debatter om dommeretikk, og vil også kunne bidra ved kurs og i undervisning om emnet. I tillegg arbeider utvalget med høringsuttalelser om etiske spørsmål generelt, og dommeretikk spesielt.
Leder:
Ingvald Falch
Norges Høyesterett
Styremedlemmer:
Kari Mjølhus
Hålogaland lagmannsrett
Per Christian Arnesen
Stavanger tingrett
Nestleder:
Diderik Heiberg Danbolt
Asker og Bærum tingrett