Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet

Publisert 30.11.2020

iStock.com/brankokosteski

Fra 1. januar 2021 får alle medlemmer Tryg Legehjelp inkludert i medlemskapet. Tjenesten hjelper deg med de vanligste legebehovene over telefonen, som et supplement til fastlegen. Tryg Legehjelp holder alltid åpent og kan brukes av hele familien.

Hos Tryg Legehjelp kan du raskt få hjelp med f.eks. resepter, korte sykemeldinger, henvisning til spesialist, veiledning til offentlige eller private helsetjenester og online konsultasjon ved behov.

Åpen hele døgnet

Tjenesten kan benyttes av deg som medlem, din ektefelle/samboer og dine barn. Den er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året, også når du er på reise i inn- og utland. Det er ingen ventetid. Hvis fastlegen har stengt eller legevakten har lang ventetid, får du umiddelbart hjelp med de mest vanligste legebehovene hos Tryg Legehjelp.

– Tryg Legehjelp scorer svært høyt på pasienttilfredshet (5,8 på en skal 1-6), og vi håper mange medlemmer vil benytte seg av den nye medlemsfordelen, sier Magne Skram Hegerberg, generalsekretær i Juristforbundet.

Lege når du trenger det

Når du ringer, får du snakke med en sykepleier som lytter til bekymringen din og stiller relevante spørsmål. Hvis du trenger mer hjelp enn sykepleieren kan bidra med, vil du bli ringt opp av en lege innen kort tid (dag- og kveldstid).

Hvis legen mener du trenger en fysisk konsultasjon, blir du anbefalt å kontakte fastlege, legevakt, sykehus eller privat legesenter. Ved mistanke om livstruende sykdom eller alvorlig skade, skal du alltid først ringe 113 eller oppsøke legevakt!

Legeerklæring over telefonen

Tryg Legehjelp kan gi legeerklæring på grunnlag av telefonsamtale eller videokonsultasjon. Særlig for ungdom i videregående skole, hvor det stilles strenge krav til fravær, vil dette være effektivt.

Konfidensielle samtaler

Når du har registrert deg, får Tryg Legehjelp tilgang til din såkalte kjernejournal. Dette er bare de grunnleggende helseopplysningene om deg, slik at tjenesten bl.a. kan gi deg resepter på medisinene du bruker, direkte til alle apotek.

– Kan man stole på at personopplysninger er trygge hos Tryg Legehjelp?

– Tjenesten følger regelverket om personvern. Alle samtaler er konfidensielle, og opplysninger om medlemmene gis ikke videre, heller ikke til Tryg Forsikring, forklarer Magne Skram Hegerberg.

Fakta om Tryg Legehjelp

• Helsehjelp på telefon 55 17 90 09 (levert av Helsetelefonen).

• Åpen 24 timer i døgnet, 365 dager i året, også på reise.

• Dekker bl.a. resepter, kortere sykmeldinger og henvisninger.

• Alle samtaler er konfidensielle.

• Ved livstruende sykdom eller alvorlig skade, ring alltid 113 først.

• Inkludert i medlemskapet i Juristforbundet uten kostnad.