Stoler mer på jurister enn maskiner

Publisert 03.12.2020

iStock/Phonolamai

Jurister bør fortsatt ta avgjørelsene i juridiske spørsmål, heller enn å overlate dem til maskiner. Hele 70 % mener skjønn og tolking av lovverket vil bli svekket dersom kunstig intelligens overtar juridiske avgjørelser. Dette viser en samfunnsundersøkelse Respons Analyse nylig har gjort for Juristforbundet.

Er kunstig intelligens mer objektiv?

Det er blitt hevdet at kunstig intelligens er mer objektiv og uten fordommer enn menneskelig intelligens. Befolkningen er ikke enig. Bare 34 % mener kunstig intelligens vil kunne ta juridiske avgjørelser med mer objektivitet enn jurister.

To av tre (65 %) sier at domstolene burde ta i bruk digitale verktøy for å korte ned saksbehandlingstiden. Dette synspunktet kan være påvirket av omfattende medieoppmerksomhet om forsinkelser i domstolene etter flere budsjettkutt og følgende nedbemanning. På spørsmål om dommere og advokater burde ta i bruk kunstig intelligens og andre digitale verktøy i sitt arbeid, svarer nemlig bare én av tre (34 %) ja.

Digitalisering påvirker arbeidslivet mest

Til tross for innbyggernes skepsis er digital teknologi på full fart inn på juridiske arbeidsplasser. Skal juristene være redde for å miste oppgaver til maskiner som kan tenke selv? Nei, ta det digitale verktøyet i bruk for å bli bedre og mer verdifulle jurister! Dette viser en stordataundersøkelse og medlemsundersøkelse kommunikasjonsbyrået Zynk gjennomførte for Juristforbundet i 2019.

Digitalisering er den trenden som vil påvirke arbeidslivet mest de neste fem årene, tett fulgt av globalisering, ulikhet og grønt skifte. Med digitalisering menes her vekstpotensialet i kunstig intelligens, maskinlæring, stordata, robotisering og automatisering.

Bruk kunstig intelligens som verktøy

Elementene i digitaliseringen skaper også mest bekymring og uro for framtiden i arbeidslivet. Hver tredje jurist tror det er sannsynlig eller svært sannsynlig at noen av oppgavene deres blir overtatt av digital teknologi i løpet av de neste ti årene.

Analysen fra Zynk viser at jurister er mest tjent med å ta det digitale verktøyet i bruk framfor å være redd for at maskiner skal overta beslutninger og vurderinger, menneskelig innsikt og skjønn. Det gjelder å vise at jurister fortsatt er de beste på sitt område – ved å ta i bruk kunstig intelligens og roboter som analysegrunnlag og beslutningsstøtte, som sikkerhetsventil mot fordommer og for å skaffe et langt bredere kildegrunnlag enn mennesker har mulighet til.