Annenhver nordmann har hatt behov for advokat det siste året

Publisert 19.06.2020

Tor Egil Viblemo, leder i Juristforbundet – Privat, er ikke overrasket over det store behovet for advokattjenester.

I løpet av de siste 12 månedene har fire av ti nordmenn benyttet advokattjenester. Ytterligere én av ti sier de har hatt behov, men har av ulike årsaker ikke benyttet seg av advokat. De fleste av dem som har brukt advokat er fornøyde med advokatens arbeid. Det viser en ny undersøkelse Respons Analyse har utført for Juristforbundet.

Dette er andre gangen Juristforbundet gjør en samfunnsundersøkelse. Der blir et tverrsnitt av befolkningen spurt om ulike aspekter ved rettsstaten. Alt fra når de sist måtte sette seg inn i en bestemt lov til hvilken tillit de har til rettssystemet i Norge.

– Ikke overrasket
På spørsmål om de har benyttet seg av advokattjenester det siste året, svarer 23 prosent «Ja, én gang», mens 16 prosent svarer «Ja, flere ganger». Ytterligere 11 prosent har hatt behov for slike tjenester, uten at de har gått til anskaffelse av dem. Totalt har altså halvparten av oss trengt advokattjenester de siste 12 månedene.

Juristforbundet – Privat organiserer nesten 3 000 advokater og advokatfullmektiger. Leder Tor Egil Viblemo er ikke overrasket over det store behovet for det hans medlemmer tilbyr.

– Advokattjenester er noe vi alle trenger i løpet av livet. Enten det gjelder arv, eiendom, ekteskap eller mer uheldige rettstvister. At halvparten sier de har hatt behov for vår kompetanse er derfor ikke overraskende, men like fullt nyttig å få tilbakemeldinger om. Det viser hvor viktig det er med advokater over hele landet og en mangfoldig advokatbransje. Mange mindre advokatfirmaer rundt i Norge er meget viktige for rettssikkerheten til folk flest. sier Viblemo.

Fornøyde klienter
De som hadde benyttet seg av advokattjenester, ble også spurt om hvordan de opplevde prosessen. Fire av fem sa de fikk den hjelpen de trengte, og like mange mente advokaten var god til å sette seg inn i problemet klienten hadde kommet med.

– Det er gledelig med slike tilbakemeldinger. Mange av våre medlemmer møter folk i alle slags livsfaser, noen vanskeligere enn andre. Da er det ekstra bra å høre at klientene føler de blir forstått og at det de søker hjelp til, blir håndtert på en god måte av advokatene. sier Viblemo.

Behovet for advokattjenester er like stort nå som da Juristforbundet stilte de samme spørsmålene i en undersøkelse for to år siden. Andelen som sier de fikk hjelp og forståelse for problemene de kom til advokaten med, har imidlertid økt noen prosentpoeng siden 2018.

– Dette kombinert med at sju av ti sier de har stor tillit til advokater er interessante og positive funn, sier Viblemo.

Flere må lese loven
I undersøkelsen går det også fram at mer enn annenhver nordmann har måttet sette seg inn i en bestemt lov det siste året. Av disse svarte 41 prosent at de måtte få hjelp til å forstå innholdet.

Andelen som måtte sette seg inn i en lov flere ganger, har økt betraktelig siden forrige undersøkelse.

Årsaken kan muligens være utbruddet av koronaviruset, som har grepet inn i alle aspekter av nordmenns hverdag. Alt fra permitteringsregler til ferieloven har vært høyaktuelt lesestoff den siste tiden.