2018

Erik Graff
Erik Graff
Oslo kommune: Enighet mellom partene
24.05.2017
– Akademikerne har et klart mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt på den enkelte arbeidsplass. Oslo har offentlig sekt...
Les mer
Rikke C. Ringsrød
Rikke C. Ringsrød
Statsoppgjøret 2017 - medlemsinformasjon
15.05.2017
Akademikerne Stat kom til enighet med arbeidsgiver i staten tidlig lørdag 29. april. Akademikerne og Juristforbundet har gjenno...
Les mer
Anders Kvam, Akademikerne
Anders Kvam, Akademikerne
Mellomoppgjøret i staten i havn
29.04.2017
– Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyde med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkel...
Les mer
Erik Graff utenfor Oslo rådhus
Erik Graff utenfor Oslo rådhus
Oslo kommune: Akademikerne bryter i lønnsforhandlingene
28.04.2017
– Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mes...
Les mer
Utklipp fra Stortinget.no, høring med Curt A. Lier.
Utklipp fra Stortinget.no, høring med Curt A. Lier.
Juristforbundet i høring om varsling på Stortinget
27.04.2017
– Bare én av tre tror det er kultur på arbeidsplassen for å varsle om kritikkverdige forhold, sa Juristforbundets president Cur...
Les mer
Lønnsoppgjøret KS
Lønnsoppgjøret KS
Kommunesektoren: Enighet i lønnsforhandlingene
27.04.2017
Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Juristforbundets medlemmer i kommunen har sine lønnsforhandl...
Les mer
Erik Graff
Erik Graff
Akademikerne: Oslo kommune henger etter i lønnspolitikken
25.04.2017
– Lønnsforhandlingene må flyttes ut i de enkelte bydelene og etatene. Dette er nødvendig for å sikre høy kompetanse i kommunen ...
Les mer
Student med laptop
Student med laptop
Hvordan og når får juristene seg jobb?
03.04.2017
Når lønner det seg å begynne å søke jobb? Hvor lang tid tar det å få en relevant jobb for nyutdannede jurister? Juristforbundet...
Les mer
Dame leder møte
Dame leder møte
Ferske jurister i første jobb
03.04.2017
Vi har jo hørt det: Jusstudentene er i lomma på rike advokatfirmaer. Stemmer det at studentene lar seg kjøpe av tapas og sjampi...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
– Etterforskere bør trenes og sertifiseres
20.03.2017
Lederen av Stortinget justiskomité, Hadia Tajik (Ap), har sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen om ...
Les mer
Mayakvinner
Mayakvinner
Likestilling ingen selvfølge for kvinner
08.03.2017
Juristforbundet vil gratulere alle kvinner med 8. mars! Vi ser at det fortsatt er mye å gjøre for å oppnå full reell likestilli...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Oppskriften på fremtidens påtalemyndighet
06.03.2017
Politiet er inne i en tid med endring og utvikling. Politireformen, politianalysen og etterforskningsløftet er eksempler på at ...
Les mer
Utklipp fra DN: "Sier nei til advokatfirmaene"
Utklipp fra DN: "Sier nei til advokatfirmaene"
Advokatbransjen støter fra seg de unge
03.03.2017
– Mitt inntrykk er at min generasjon er mindre motiverte av lønn og prestisje. Likhet, samboerskap, familie og fritid er verdt ...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
– Regjeringen bør lære av gamle tabber!
23.02.2017
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter utflyttingen av statlige e...
Les mer
Kontorfellesskap
Kontorfellesskap
Akademikere skaper verdier i mindre virksomheter
22.02.2017
Akademikere skaper verdier og arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Dessuten øker de virksomhetenes sjanse for å overl...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Regjeringen bør lære av gamle tabber!
22.02.2017
Regjeringen går inn for å flytte flere hundre statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Evalueringen etter den forrige store utflytti...
Les mer
Mann diskuterer med kollega
Mann diskuterer med kollega
Medbestemmelse viktig i endringsprosesser
Omstillingsprosesser i offentlig sektor som følge av politiske beslutninger er unntatt fra medbestemmelse, men det gjelder ikke...
Les mer
Anders Kvam, Akademikerne
Anders Kvam, Akademikerne
Akademikerne kritisk til flytteprosess: Ansatte må involveres
16.02.2017
I dag varslet kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner flytting av flere statlige arbeidsplasser fra Oslo til distri...
Les mer
Utklipp fra Aftenposten: "Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo"
Utklipp fra Aftenposten: "Regjeringen flytter hundrevis av statlige arbeidsplasser ut av Oslo"
Juristforbundet følger opp flytting av statlige arbeidsplasser
16.02.2017
På tirsdag meldte Aftenposten at regjeringen ønsker å flytte mange hundre etablerte arbeidsplasser ut av Oslo. Juristforbundet ...
Les mer
Aupairordningen bør avvikles
13.02.2017
I februar ble et ektepar dømt til ubetinget fengsel for utnyttelse av aupairordningen og brudd på utlendingsloven. Dommen slo f...
Les mer
Dame demonstrerer forhandlinger
Dame demonstrerer forhandlinger
Tillitsvalgt – utakknemlig arbeid?
02.02.2017
De tillitsvalgte sitter med mye makt og mye ansvar. De skal ivareta medlemmenes interesser, de skal sikre medbestemmelse og for...
Les mer
Curt A. Lier
Curt A. Lier
Digitalt grenseforsvar – Glem ikke jussen
02.02.2017
Visste du at meldingene dine i Whatsapp og publiseringene dine på Snapchat og Facebook som oftest går via en server i utlandet?...
Les mer
Ingjerd Thune
Ingjerd Thune
Budsjettreform truer rettsikkerheten
30.01.2017
Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE), som gir alle statlige etater et sjablonmessig kutt på 0,8 pro...
Les mer
Utklipp fra Aftenposten Meninger: "Lagmannsretten bør ikke svekkes".
Utklipp fra Aftenposten Meninger: "Lagmannsretten bør ikke svekkes".
Erstatning av juryen: Lagmannsretten bør ikke svekkes
23.01.2017
– Det er bred enighet om at lekfolk skal være i flertall når retten tar stilling til spørsmål om straffeskyld. Det skriver en g...
Les mer
Norsk rettssal
Norsk rettssal
– Retten trenger tilstrekkelig fagkompetanse
20.01.2017
– Vi savner en forståelse hos stortingsflertallet for at lov- og regelverket er komplisert og kompetansekrevende, noe som tilsi...
Les mer
1 2 3