Lønnsoppgjøret 2016

For første gang på mange år ble det enighet uten mekling på alle våre hovedområder.

Juristforbundet er særlig fornøyde med gjennomslaget for et modernisert lønns- og forhandlingssystem i staten. Det gir de de lokale partene langt større handlingsrom og innvirkning på lønnsutviklingen.

I KS-området ble det endelig enighet om handlefriheten i de lokale forhandlingene. Juristforbundet er glad for at gjentagende diskusjoner og forsøk på overstyring av de lokale forhandlingene nå er lagt død.

Ønsket om systemendring og omfattende overgang til lokale forhandlingsordninger i Oslo kommune førte ikke frem. Mens staten og KS har modernisert sine hovedtariffavtaler betydelig i årets oppgjør, beklager Juristforbundet at Oslo kommune går den motsatte veien.