Lønnsoppgjøret 2020

På grunn av koronasituasjonen er hovedoppgjørene utsatt. Partene er enige om at gjeldende hovedtariffavtaler videreføres, og utløper uten oppsigelse 15. september 2020. 

Oppstart for lønnsoppgjørene i KS, Oslo kommune og Stat er 3. september med frist 15. september 2020. I privat sektor har Frontfaget frist 21. august 2020.

Du kan lese mer om hva som skjer videre her.

Viktige datoer for hovedoppgjøret 2020:

20. august: Meklingsfrist frontfagsoppgjøret

28. august: Spekter A-delsforhandlinger

1.–15. september: Statlig sektor

3.–15. september: Kommunal sektor/ Oslo kommune

22.–23. september: Samfunnsbedriftene (tidl. KS Bedrift)

14. oktober: Meklingsfrist for stat, kommune og Oslo kommune