AVLYST | Lønnforhandlinger i kommunen

Signerer avtale

iStock | DragonImages

Velkommen til tillitsvalgtskurset «Lønnsforhandlinger i kommunen».

Kurset er tilpasset tillitsvalgte i kommunal sektor fra tariffområdene KS og KS Bedrift.

Tid
Start: 01.04 kl. 10:00
Slutt: 02.04 kl. 16:00
Sted
Clarion Collection Hotel Gabelshus
Gabelsgate 16, 0272 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
18.02 kl. 14:30
Forhandling av lønn i egen kommune

«Lønnsforhandlinger i kommunen» er et spesialisert kurs for tillitsvalgte som skal forhandle lønn i egen kommune etter kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen. Kurset passer for nye tillitsvalgte som skal forhandle for første gang. Det er også egnet for tillitsvalgte med erfaring som vil utvikle sine ferdigheter.

Innledningsvis gjennomgås aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Rollen de tillitsvalgte har i en lokal lønnsforhandling diskuteres, og vi setter fokus på noen typiske valg og dilemma som kan oppstå i en forhandling.

Mest tid brukes på å gjennomføre en fullskala simulering av en lokal forhandling. Deltakerne fordeles på ulike delegasjoner og skal i fellesskap gjennomføre forhandlingen fra start til slutt. I etterkant evalueres det, og vi henter ut erfaringer i fellesskap.

Aktuell informasjon fra forhandlingscaset med tilhørende regneark vil bli sendt til deltakerne på forhånd.

Kurset er intensivt og i utgangspunktet er det bare tidspunkt for oppstart og slutt som ligger fast. Vi forutsetter derfor at alle deltakere kan være med på hele kurset.

Kurset er felles for tillitsvalgte fra Juristforbundet og Samfunnsviterne.

Praktisk informasjon

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte

Det tilbys middag og overnatting til samtlige deltakere, også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og/eller overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no / 91 55 52 68