Kurs i konflikthåndtering

iStock | Squaredpixels

Velkommen til tillitsvalgtkurs i "Konflikthåndtering – håndtering av personkonflikter og trakassering" 4.-5. desember i Bergen.


Kurset passer for tillitsvalgte i alle sektorer.

Tid
Start: 04.12 kl. 10:00
Slutt: 05.12 kl. 14:00
Sted
Clarion Hotel Bergen Airport
Flyplassveien 551, 5869 BERGEN
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
19.11 kl. 15:00
Hvordan håndtere konflikter?

Som tillitsvalgt vil du av og til komme opp i situasjoner hvor medlemmene opplever å være involvert i konflikter og/eller utsatt for trakassering. Hovedmålet med kurset er å bidra til at tillitsvalgte skal bli trygge på å håndtere disse sakene riktig. Kurset vil også gi en grunnleggende innsikt i hva konflikter er og hvordan de eskalerer.

På dette kurset lærer du:

• De juridiske spillereglene i konflikter, herunder hvilke aktører som plikter å gjøre hva i disse sakene.
• Hva er konflikter – årsaker og utviklingsforløp, hvorfor er konflikter vanskelige, og hvilke holdninger har vi til konflikter?
• Trakassering, årsaksforhold og uttrykksformer – rettslig plattform.
• Hvordan håndtere harde personkonflikter og trakassering på en måte som både holder over tid og er i samsvar med regelverket.
• Juridiske, menneskelige og økonomiske perspektiver når saken resulterer i at arbeidsforholdet avsluttes for en eller flere involverte.

Undervisningen vil legges opp med summe-/refleksjonsoppgaver i plenum og minst ett større gruppearbeid.

Kurslederne:

Harald Pedersen er advokat og spesialist på arbeidsmiljørett. Ståle Einarsen er professor i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han er psykolog med doktorgrad om mobbing i arbeidslivet.

Praktisk informasjon

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | tlf. 915 55 268

Kursnummer: 2019683