Tillitsvalgtkonferanse og årsmøte for Juristforbundet – Kommune

Foto: Gerardo_Borbolla

Årsmøtet 2018 kombineres med en tillitsvalgtkonferanse som er åpen for samtlige av juristforbundets tillitsvalgte i kommunal sektor. Første dag av samlingen er satt av til faglig program. På dag to avholdes årsmøtet.

Tillitsvalgtkonferanse og årsmøte for Juristforbundet – Kommune
Tid
Start: 24.09 kl. 11.00
Slutt: 25.09 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
03.09 kl. 14.00
Pris
Gratis
Sted
Scandic Kristiansand Bystranda
4608 Kristiansand KRISTIANSAND S

Påmeldingsfristen er passert

Årsmøte
I 2018 skal det avholdes ordinært årsmøte i Juristforbundet - Kommune. Dette er i år lagt til Kristiansand fra mandag 24. september til tirsdag 25. september. Årsmøtet gjennomgår styrets beretning for de siste to årene, og handlingsplan for de kommende årene vedtas. I tillegg behandles eventuelle vedtektforslag og andre innsendte forslag, samt eventuelle prosjekt og tiltak som styret ønsker å fremme. Avslutningsvis velges nytt styre i Juristforbundet – Kommune og delegater til Landsmøtet i Juristforbundet som avholdes 2-3 november.

Frist for å sende inn forslag til saker som skal behandles på årsmøtet er mandag 3. september. Styret ber om at forslag sendes inn tidligst mulig for å gi god tid til styrebehandling.

Årsmøtet kombineres med en tillitsvalgtkonferanse som er åpen for samtlige av juristforbundets tillitsvalgte i kommunal sektor. Første dag av samlingen er satt av til faglig program. På dag to avholdes årsmøtet. Samtlige deltakere på konferansen inviteres til å overvære årsmøtet som observatører.

Melding fra valgkomiteen i Juristforbundet – Kommune:
Valgkomiteen i Juristforbundet – Kommune er i gang med sitt arbeid. Komiteen ønsker forslag på alle postene i styret, som er leder, styremedlem og varamedlem. Melding kan sendes til leder i komiteen, Bjørn-Andre Engelberth Jorang bjorn-andre.jorang@bfe.oslo.kommune.no


Innkalling til ordinært årsmøte i Juristforbundet – Kommune
Samtlige registrerte kommunale foreninger under Juristforbundet – Kommune velger representanter til årsmøtet i Juristforbundet – Kommune. Årsmøtet vil som nevnt bli avholdt på andre dag av tillitsvalgtsamlingen i Kristiansand.

I fylker uten kommunale foreninger kan styret i Juristforbundet – Kommune utnevne en fylkesrepresentant.

Lokale foreninger og grupper med mindre enn 15 medlemmer kan slå seg sammen og på den måten oppnå felles representasjon.

Følgende møter på årsmøtet:

• Styrets medlemmer
• Medlemsgrupper/medlemsforeninger med 15-40 medlemmer møter med én representant
• Medlemsgrupper/medlemsforeninger med 41-150 medlemmer møter med to representanter
• Medlemsgrupper/medlemsforeninger med 151-250 medlemmer møter med tre representanter
• Medlemsgrupper/medlemsforeninger med mer enn 250 medlemmer møter med fire representanter
• Valgkomiteens representant

Styret forventer at alle de registrerte kommunale foreningene møter med det antallet representanter de har mulighet for.

Vi ber om at deltakere som er valgt som representanter fra sin kommunale forening oppgir dette ved påmelding. Disse vil være sikret plass.

Øvrige tillitsvalgte i Juristforbundet – Kommune bes også om å melde seg på konferansen innenfor gitt frist. Plassene fordeles etter tidspunkt for påmelding. Vi forbeholder oss likevel rett til å fordele plassene slik at flest mulig kommuner kan være representert. Bekreftelsesbrev med informasjon om billettbestilling og reise sendes ut når endelig fordeling av plasser er foretatt.

Program tillitsvalgtkonferanse og årsmøte i Juristforbundet - Kommune 2018


Kursnummer: 2018730