Kurs i ansettelsesprosesser

Foto: iStock.com/skynesher

Kurset er praktisk for våre medlemmer som sitter som ansattrepresentanter i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter.
Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om tilsetting mv. oppfordres også til å delta.

Kurs i ansettelsesprosesser
Tid
Start: 13.11 kl. 10.45
Slutt: 14.11 kl. 13.50
Påmeldingsfrist
09.10 kl. 14.00
Pris
Gratis
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON

Påmeldingsfristen er passert


Kurset kan være aktuelt for tillitsvalgte i større kommuner med samme tilsettingsprosesser som staten.

På dette kurset lærer du om:
• Regelverket i ansettelsesprosesser
• Rollen som ansatterepresentant
• Mulighet for påvirkning og delaktighet ved utforming av kunngjøringstekst, intervju, vurdering av søkere, innstilling og ansettelsesprosessen og ev. anke
• Likebehandling ved ansettelse
• Kvalifikasjonsprinsippet

Undervisningen foregår ved foredrag og aktiv deltagelse med tid til spørsmål og diskusjon omkring de temaer som behandles.

Kursnummer: 2018659