Ny som tillitsvalgt i statlig sektor

Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte i staten. Vi anbefaler at du tar dette kurset før du melder deg på andre kurs i regi av Juristforbundet. Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt.

Ny som tillitsvalgt i statlig sektor
Tid
Start: 14.02 kl. 10.30
Slutt: 15.02 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
10.01 kl. 16.00
Pris
Gratis
Sted
Thon Hotel Vettre , Asker
Konglungvn. 20, 1392 ASKER

Påmeldingsfristen er passert


Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet til å delta aktivt i gode prosesser. Kjenner du det grunnleggende regelverket, hvilke virkemiddel du har tilgjengelig og hvilke arenaer du arbeider på vil du gjøre en bedre jobb som tillitsvalgt.

Kurset vil gi deg en gjennomgang av hovedavtalen og en introduksjon av hovedtariffavtalen.

Vi gjennomgår:

  • Avtalenes formål og intensjon
  • Former for medbestemmelse
  • Virkeområde
  • Klargjør partsforholdet og partenes rettigheter og plikter
  • Sentrale og lokale forhandlingsordninger
  • Gjennomgang av lønnssystemet
  • Kjennskap til Juristforbundet og Akademikernes organisasjonsoppbygging og politikk

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte av deltakernes foreninger.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest 1 uke før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.