Juristforum på Stord 7. desember


Boe er en av våre mest anerkjente jusprofessorer. Han ble cand. jur. ved Universitetet i Oslo i 1970 og dr. juris i 1980. Erik Boe er først og fremst kjent for sitt arbeid innen alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, og har også arbeidet mye innen statsforfatningsrett og personvern.

Juristforum på Stord 7. desember
Tid
Start: 07.12 kl. 16.30
Slutt: 07.12 kl. 19.30
Påmeldingsfrist
01.12 kl. 12.00
Pris
Ordinær pris: 1 200,-
Medlemspris: 600,-
Studentpris: 300,-
Sted
Brygga11
juri, 5410 STORD

Jurister over hele Norge har hatt gleden av å høre Erik Magnus Boe snakke om forvaltningsrett, og særlig ugyldighet, klage og omgjøring.

Samlingen er svært relevant for alle jurister og advokater som arbeider med forvaltningsrettslige spørsmål. Jusstudenter er også velkomne til å delta. Sett av kvelden til en faglig oppdatering sammen med andre jurister på Stord.

Påmeldingen er bindende etter fristens utløp.

Obligatorisk etterutdanning
Arrangement i regi av Juristforbundet vil normalt oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer. Søknad vil bli sendt inn i etterkant av arrangementet.

Innregistrering fra kl. 16.00. Middag etter foredraget serveres på samme sted, Brygga 11 - Geir Skeie.