Lønnsforhandlinger i kommunen

Kvinne holder forhandlingskurs

Lønnsforhandlinger i kommunen. Målgruppen er tilpasset tillitsvalgte i kommunal sektor fra tariffområdene KS og KS bedrift

Lønnsforhandlinger i kommunen
Tid
Start: 19.04 kl. 10.00
Slutt: 20.04 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
26.02 kl. 13.00
Pris
Gratis
Sted
Thon Hotel Vettre , Asker
Konglungvn. 20, 1392 ASKER

Påmeldingsfristen er passert

Kursinnhold

Innledningsvis gjennomgås aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Rollen de tillitsvalgte har i en lokal lønnsforhandling diskuteres, og vi setter fokus på noen typiske valg og dilemma som kan oppstå i en forhandling. 

Mest tid brukes på å gjennomføre en fullskala simulering av en lokal forhandling. Deltakerne fordeles på ulike delegasjoner og skal i fellesskap gjennomføre forhandlingen fra start til slutt. I etterkant evalueres det, og vi henter ut erfaringer i fellesskap.

Aktuell informasjon fra forhandlingscaset med tilhørende regneark vil bli sendt til deltakerne på forhånd.

Kurset er intensivt og i utgangspunktet er det bare tidspunkt for oppstart og slutt som ligger fast. Vi forutsetter derfor at alle deltakere kan være med på hele kurset.

 Kurset er felles for tillitsvalgte fra Juristforbundet og Samfunnsviterne

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.