Kurs i arbeidsrettslige temaer I

Arbeidslivet reguleres av flere rettsregler som utledes fra lover, forskrifter, tariffavtaler, rettspraksis og ulovfestede
regler. Kunnskap om sentralt regelverk innenfor arbeidsretten vil sette våre tillitsvalgte i bedre stand til
å utøve rollen som tillitsvalgt, samt skape en helhetlig forståelse for samspillet mellom aktørene på arbeidsplassen.

Kurs i arbeidsrettslige temaer I
Tid
Start: 15.03 kl. 10.30
Slutt: 16.03 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
18.01 kl. 16.00
Pris
Gratis
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON

Påmeldingsfristen er passert

Grunnkurs i arbeidsrett tar sikte på å gi deltakerne en generell innføring i arbeidsrettslige regler. Kurset tar sikte på å gi en basiskompetanse og derfor være et grunnlag for våre øvrige kurs for tillitsvalgte. I tillegg har vi valgt ut noen aktuelle tema med utgangspunkt i generelle arbeidsrettslige problemstillinger. 

Tema på dette kurset vil være:
• Aktuelle rettskilder i arbeidsretten
• Innføring i arbeidsgivers styringsrett
• Midlertidig tilsetting
• Oppsigelse i prøvetid
• Kommunikasjon og oppfølging i utfordrende arbeidssituasjoner
• Regelverket rundt trakassering/mobbing i arbeidsforhold

Målgruppe
Kurset er i utgangspunktet tilpasset alle sektorer, men vil ha særlig interesse for tillitsvalgte i offentlig sektor.