Valg av nytt fakultetsstyre i Oslo

Å engasjere seg ved siden av studiene er både sosialt og gir deg faglig kompetanse, som kan hjelpe karrieren din senere. Nå kan du engasjerere deg i et spennende verv i Juristforbundet. Vi søker studentmedlemmer i Oslo, Bergen og Tromsø. Vervene har oppstart 1. februar 2022.

Tid
Start: 20.01 kl. 17:00
Slutt: 20.01 kl. 18:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
19.01 kl. 23:59

Fakultetsmøtet fungerer som generalforsamling for studentmedlemmer i Oslo, og alle medlemmer av Juristforbundet har møte- og stemmerett. Se for øvrig vedtektene for JF-Student §§ 2-3 flg.

Alle som ønsker å delta på møtet må melde seg på. Voteringen vil skje elektronisk.

Det sittende styret vil redegjøre for hva Juristforbundet – Student jobber med, og for hva de ulike vervene går ut på. Deretter avholdes det valg.

Alle som melder seg på og deltar får tilsendt et gavekort på 300kr på Foodora.

Følgende verv er på valg

- Leder av fakultetsstyret i Oslo (blir også automatisk styremedlem i det nasjonale seksjonsstyret i JF-Student)

- Nestleder av fakultetsstyret i Oslo (blir også automatisk styremedlem i det nasjonale seksjonsstyret i JF-Student)

- Arrangementsansvarlig i Oslo (jobber kun lokalt på fakultetet)

- Rekrutteringsansvarlig i Oslo (jobber kun lokalt på fakultetet)

- Markedsansvarlig i Oslo (jobber kun lokalt på fakultetet)

Du kan lese mer om de ulike vervene her.

 

Spørsmål om vervene, om møtet eller forhåndsmelding av kandidatur rettes til studentseksjon.juristforbundet@gmail.com