Juristforum: Ny lov om arv og dødsboskifte

Velkommen til Juristforum i Bodø 12. september.

Foredraget vil bli holdt av Inge Unneberg, og dreie seg om ny lov om arv og dødsboskifte.

Forumet er åpent for alle.

Tid
Start: 12.09 kl. 18.00
Slutt: 12.09 kl. 20.00
Sted
Thon Hotel Nordlys
Moloveien 14, 8003 BODØ
Pris
Ordinær pris: 900,-
Medlemspris: 500,-
Studentpris: 250,-
Påmeldingsfrist
11.09 kl. 16.00

Følgene temaer vil bli tatt opp:

  • Legaldefinisjon av dødsdisposisjoner, som samtidig utgjør anvendelsesområdet for lovens testamentsregler, gir forhåpentligvis grunnlaget for en forenklet forståelse av hva grensen mellom livs- og dødsdisposisjon egentlig er, og gjør det forhåpentligvis lettere å forhåndsplanlegge – eksempelvis hva som må gjøres i testaments former
  • Endringer i pliktdelsreglene
  • Pliktdelens kvalitative begrensninger er opphevet – dvs at arvelater fritt kan disponere over bestemte gjenstander, såfremt den enkelte livsarving mottar sin pliktdelsarv i penger
  • Lovens kapittel om avtaler om arv er vesentlig forenklet – og ryddet opp i, slik at det skal bli lettere for både advokater og folk flest å lage sikre ordninger for fremtidige arveoppgjør 
  • Ny arvelov gjør det enklere med helhetlige avtaler som omfatter testament, ektepakt, forhåndsgodkjenning av pliktdelskrenkende testament, arveavkall, forhåndsskifteavtale osv.
  • Ny lov om arv og dødsboskifte gir mer forståelige regler om skifteprosess, under både privat og offentlig skifte
  • Litt furting over at verken Regjeringen eller Stortinget fulgte opp Arvelovutvalgets forslag til smartere regler om ektefellers og samboeres arverettigheter
Kort om foreleser

Ph.D Inge Unneberg har i mange år undervist i arve- og skifterett ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Tromsø og på Handelshøgskolen BI i Oslo. Unneberg har også praktisert som advokat i mange år og prosedert en rekke saker innenfor fagfeltet arve- og skifterett – men jobbet mest som «arvearkitekt».

Unneberg var medlem av Arvelovsutvalget og har bidratt med utformingen av deler av den nye arveloven. Unnebergs erfaring med den gamle loven, og involvering i den nye lovens tilblivelse, gjør at vi i Juristforbundet gleder oss til å delta på dette spennende foredraget.

Praktisk informasjon

Servering: Mat og drikke er inkludert i prisen. Det blir servert middag på en av byens restauranter etter foredraget. 

Målgruppe for forumet: Åpent for alle

Etterutdanning

Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.