Pensjonisttreff 12. februar

Tid
Start: 12.02 kl. 17.00
Slutt: 12.02 kl. 21.00
Sted
Juristenes Hus AS
OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
06.02 kl. 10.30


Det vil alltid være et spenningsforhold mellom fag og politikk. Særlig utfordrende blir dette innenfor områder med sterkt politisk fokus der statsråder utsettes for kritikk og har behov for å ta raske beslutning i faglig kompliserte spørsmål.

Politiet er nettopp et slikt område, og balansegangen mellom å være lojal embetsmann og samtidig lytte til fagfolkene i egen etat er ofte vanskelig. I tillegg kommer en kritisk presse som krever raske og enkle svar på kompliserte spørsmål.

Ingelin Killengreen vil med sitt foredrag fortelle om sine erfaringer som etatsleder på et området med sterkt politisk fokus.

Servering: Smørbrød, kaffe og kake i sosialt samvær.

Registrering fra kl 16:30.

 

Ingelin Christine Killengreen er en norsk jurist. Killengreen tok examen artium ved Bergen katedralskole i 1966, og ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1972. Hun har mange års erfaring fra Justisdepartementet der hun bl a var departementsråd.

Hun har vært politimester i Oslo og ble landets første politidirektør - en stilling hun hadde fra 2000 – 2011. Hun var deretter departementsråd i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, direktør i Difi og til sist spesialrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet inntil hun gikk av med pensjon i oktober i år.