Pensjonisttreff: «Access to Justice»

iStock | naumoid

 

Velkommen til pensjonisttreff på Juristenes Hus.

Kveldens foredrag med Ruth Anker Høyer vil handle om:

"Skal norske tvisteløsninger fortsatt bare være egnet for de rike og/eller vågale? Og - hvorfor er det ingen som bryr seg?"

Tid
Start: 17.09 kl. 17.00
Slutt: 17.09 kl. 21.00
Sted
Juristenes Hus AS
OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
11.09 kl. 12.00

Velkommen til pensjonisttreff med Ruth Anker Høyer «Access to Justice».

Kort om kveldens foredragsholder

Siden 1994 og til pensjonsalderen for dommere (70 år), var Ruth Anker Høyer, (født 19 01 1945), dommer i Oslo tingrett, hvorav 13 år som avdelingsleder.

Anker Høyer er født i Danmark og tok juridisk embetseksamen ved Københavns Universitet i 1970. Umiddelbart etter dette flyttet hun til Norge. Hun startet sin yrkeskarriere som saksbehandler først i Rikstrygdeverket, dernest i Likestillingsrådet og så i Forbrukerrådet.

Etter ett års studier i USA i comparative Law, ble Anker Høyer i 1981 dommerfullmektig i Oslo Skifterett. I 1982 ble hun ansatt advokat og i 1985 startet hun egen advokatpraksis i kontorfellesskap. Denne varte i ni år, til hun ble tingrettsdommer.

Etter fylt 70 år og pensjonert tingrettsdommer, var Anker Høyer ekstraordinær lagdommer i Borgarting Lagmannsrett. Hun sluttet etter 2 ½ år, og er nå pensjonist på fulltid.


Ønsker du å lese mer om Ruth Anker Høyer, kan du gjøre det her.

Vedlagt følger referat fra Årsmøtet 9. april.


Praktisk informasjon

Pris: Gratis
Servering: Smørbrød, kaffe og kake i sosialt samvær. 

Neste møte er 12. november med foredragsholder Kristian Andenæs.

Kursnummer 2019905