Temakveld med Inger Berg Ørstavik og Peder Rand

Foto Ørstavik: Eva Dobos
Bedriftsjuristene ønsker velkommen til foredrag med Inger Berg Ørstavik og Peder Rand. 15. november fra 17.00-19.30 på Karenslyst Allè 5 kan du lære mer om "Immaterialretten i utvikling" og "Internet-of-Things". Foredragene er gratis og inkluderer mat og drikke.
Tid
Start: 15.11 kl. 17:00
Slutt: 15.11 kl. 19:30
Sted
Nordic Semiconductor ASA
Karenslyst Allé 5, 0278 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
09.11 kl. 12:00

Førsteamanuensis ved Institutt for Privatrett, Inger Berg Ørstavik, holder foredraget «Immaterialretten i utvikling - konsekvenser i praksis av nye regler om opphavsrett, varemerker og forretningshemmeligheter».

Ørstavik vil gi oss et innblikk i IPR-situasjonen i Norge med ny åndsverklov, endringer underveis i varemerkeloven og oppfølgingen av EUs direktiv om forretningshemmeligheter. 

Hun har siden høsten 2014 vært førsteamanuensis ved Institutt for Privatrett og har erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt. Hun ble Ph.D. i 2010 med avhandlingen "Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser" hvor hun ble premiert med H.M.Kongens gullmedalje.

Nordic Semiconductor ASA’s Product Manager for Cellular IoT, Peder Rand, vil gi et innblikk i de mulighetene som ligger i nye standarder for 4G/5G-teknologi; her får vi se en praktisk tilnærming til «Internet-of-Things».

Som produktansvarlig for Nordic Semiconductor’s nye nRF91® Serie, sitter Rand med teknologiselskapets kanskje viktigste oppgave i månedene framover. Innen 2021 er det forventet at antall ting som er koblet til internett vil ha passert 1,5 milliarder! Hvordan har denne ledende, norsketablerte teknologibedriften tenkt til å være med å gjøre dette mulig?

Peder har en Master i Computer Science fra NTNU, og har jobbet 10 år i Texas Instruments før han tok over rollen som produktansvarlig for cellular connectivity i Nordic Semiconductor. Selskapet som ble etablert i Trondheim i 1983 er markedsleder på Bluetooth® Low Energy, sender ut rundt 1 million microchip’er om dagen og er å finne i produktene til blant annet Garmin, Logitech, Samsung og andre ledende teknologiselskaper på verdensbasis.

Det vil bli servering av mat og drikke fra kl 17.00-17.30.

Obligatorisk etterutdanning
Arrangement i regi av Juristforbundet vil normalt oppfylle kravene til obligatorisk etterutdanning for Advokatforeningens medlemmer. Søknad vil bli sendt inn i etterkant av arrangementet.

Kursnummer 2018929