Landsmøte 2018 – påmelding for observatører

Representantskapsmøtet besluttet i 2016 at alle medlemmer skal få anledning til å delta som observatører på landsmøtet. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett, men kan fremme saker via seksjonsstyrene. Reise og opphold må dekkes av den enkelte.
Tid
Start: 02.11 kl. 10.00
Slutt: 03.11 kl. 18.00
Sted
Quality Airport Hotel Gardermoen
Lokevegen 7, 2067 JESSHEIM
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
01.09 kl. 15.45

Reise og opphold

Reise og opphold dekkes av den enkelte og kostnader er estimert til:
  • Enkeltrom kr. 1.500,-
  • Enkeltrom med frokost og lunsj kr. 2.220,-
  • Deltagelse uten overnatting kr. 620,-
  • Middag kr. 500,-


Du må logge deg inn for å melde deg på som observatør. Dette gjøres ved påmelding. Ved å gjøre dettegodtar du å betale for mat og opphold ved avreise. Om du ikke logger inn ved påmelding, vil du ikke bli påmeldt arrangementet. Ved spørsmål, ta kontakt med arrangement@juristforbundet.no.

Saker til dagsorden
Alle medlemmer kan fremme saker til behandlinglandsmøtet. Saker må fremmes tre måneder før landsmøtet, det vil si senest 2. august. Sakene fremmes via seksjonsstyrene, som gir sin anbefaling til hovedstyret om videre behandling. Hovedstyret fremmer saken for landsmøtet med innstilling til vedtak, jf. vedtektenes § 3-1-2.

Oversikt over faste saker på dagsorden fremgår av vedtektenes § 3-2-3, se
Juristforbundets vedtekter

Delegater med stemmerett
Delegater velges av seksjonene. Frist for å melde inn delegater er 1. oktober. Innkalling til landsmøtet med oppfordring til å melde inn delegater, samt foreløpig dagsorden, sendes seksjonene innen 30. juni


Kursnummer 2018967