Politijuristenes landsmøteVelkommen til tillitsvalgtsamling og landsmøte for Politijuristene, 15. - 16. november på Son Spa.

Politijuristenes landsmøte
Tid
Start: 15.11 kl. 11.30
Slutt: 16.11 kl. 14.00
Påmeldingsfrist
22.10 kl. 11.30
Pris
Gratis
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON

Påmeldingsfristen er passert


Vi viser til tidligere orientering om årets landsmøte for Politijuristene 15. - 16. november på Son Spa. Konferansen og landsmøtet vil starte kl 11:30 og landsmøtesakene vil primært bli behandlet i løpet av samlingens første dag, men ved behov for mer tid kan noen saker bli forskjøvet til samlingens andre dag. Samlingen antas å vare frem til ca kl 13:00 fredag 16. november.

Det synes ikke å være noen formell frist for å melde inn delegater etter gjeldende vedtekter, men for de som ønsker transport, overnatting og deltakelse under festmiddagen torsdag 15. november er påmeldingsfristen mandag 15. oktober.


Det er lokallagene selv som avgjør hvem som skal være delegater og må sørge for at de som oppnevnes melder seg på innen 15. oktober for å få overnatting, transport og middag. Vi ber lokallagsleder sørge for påmelding av egne delegater. Det er vår oppfatning at oppnevnelse som delegat er et tillitsverv og gir rett på tjenestefri med lønn i tråd med hovedavtalens regler.


Husk at de som melder seg på må legge inn i kommentarfeltet hvilket distrikt de kommer fra slik at vi har oversikt over hvor mange delegater som er påmeldt fra de ulike lokallagene.


Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet er i følge vedtektene 10 dager før landsmøte og sendes styret på e-post politijuristene@gmail.com med kopi til marianne.politijuristene@gmail.com og anne.politijuristene@gmail.com.

Håper så mange som mulig har anledning til å stille med sine delegasjoner.

Vel møtt til tillitsvalgtkonferanse og landsmøte med mange spennende diskusjoner og debatter!

Kursnummer 2018607